Dopravná technika

Úvod Úvod KRONEDopravná technika

Zberacie a dávkovacie stroje AX

Radosť zo žatvy

•Neriadené zberacie ústrojenstva EasyFlow

• Veľký rezacie a dopravný rotor s širokými podávacími plochami z HARDOX

• stranovo výklopný nožový nosník

• Centrálne radenie pre 0, 16, 16, 32 nožov

• Znížená predná časť priečkového dopravníka

• Nakladacia automatika

• Istenie dávkovacích valcov cez hlavný pohon

• Tandemový agregát s hydraulickým vyrovnávaním ako voliteľná výbava

• CCI-ISOBUS ako voliteľná výbava: Jeden pre všetkých

 

Väčšia výkonnosť pri menšom príkone:  Senážne a dávkovacie vozy KRONE sú zárukou kvality od skúseného a kompetentného výrobcu. Inovácia, ako neriadený zberač EasyFlow, veľký rezací a dopravný bubon, nosník nožov s vyklápaním do strany a vpredu znížený priečkový dopravník, zaisťujú vyššiu výkonnosť a menšiu potrebu príkonu, komfortnejšie obsluhu, minimálnu údržbu a nižšie opotrebovanie.

 

 

 

Zberacie a dávkovacie stroje MX

Radostný zber

• neriadený zberač ústrojenstva EasyFlow

• Veľký rezacie a dopravný rotor s širokými podávacími plochami

z  HARDOX

• nožový rez maximálne s 41 nožmi

• stranovo výklopný nožový nosník

• Centrálne radenie pre 0, 20, 21, 41 nožov

• Znížená predná časť priečkového dopravníka

• Nakladacia automatika so senzormi na kontrolu plnenia a predlisovania

• voz MX GD môže mať maximálne tri dávkovacie valce

• istenie dávkovacích valcov cez hlavný pohon

• Tandemový agregát s hydraulickým vyrovnávaním

• CCIISOBUS ako voliteľná výbava: Jeden pre všetko

 

Väcšiu výkonnosť pri menšom príkone:  Nákupom veľkoobjemových senážnych a dávkovacích vozov MX investujete aj do skúseností a kompetencií pri konštrukcii tejto techniky. Inovácia, ako neriadený zberač EasyFlow, veľký rezací a dopravný bubon, nosník nožov s vyklápaním do strany a vpredu znížený priečkový dopravník, zaisťujú vyššiu výkonnosť a menšiu potrebu príkonu, komfortnejšiu obsluhu, minimálnu údržbu a nižšie opotrebenie.

 

 

 

Zberacie a dávkovacie stroje ZX

Senážne a rezacie vozy

• Hydraulické sklápanie horného dielu prednej steny

• neriadený zberač EasyFlow

• Veľký rezací a dopravní rotor s širokými podávacími plochami z HARDOX

• Centrálne zapínanie pre 0, 23, 46 nožov

• Oceľové dno zníženej v prednej časti vozidla

• Rozdelený priečkový dopravník s plochými reťazovými článkami

    delený priečkový dopravník s plochými článkovými reťazami

• istenie dávkovacích valcov spojkou v hlavnej kĺbovej hriadeli

 

SpeedSharp

 

• Súčasné brúsenie kompletné skupiny nožov

• Automatické prispôsobenie brúsnych kotúčov k stupňu opotrebenia nožov, čím je dosiahnutá všade      rovnaká kvalita brúsenie

• Redukovaný úbytok materiálu, dlhšia životnosť nožov

• Podstatná redukcia časovej náročnosti na brúsenie nožov

• Nedochádza k nebezpečnému odletovanie iskier pod senážnim vozidlom


 

Zberací voz na krmoviny a senážovanie v jednom

• Najsilnejší zberač a rezací voz na svete:  Nová revolučná koncepcia prenosu sily - až 400 PS od vývodového hriadeľa

• Neriadený zberač s hydraulickým pohonom a prsty usporiadané do W

• Oceľové dno znížené smerom dopredu

• sklápacie predné steny umožňujú zväčšiť  ložný priestor, zvýšiť lisovaciu silu a napomáha pri vykládke

• Nožový nosník so 48 nožmi a vyklápaním na stranu

• Doplnkový zariadenia na brúsenie nožov SpeedSharp

• Veľký rezacie a dopravný rotor so širokými podávacími plochami z Hardox

• Tri dávkovacie valce, istené spojkou hlavného kĺbového hriadeľa v sériovom prevedení ZX GD

• Nápravový agregáty s hydraulickým vyrovnávaním

• Výkonná nakladacia automatika VariLoad s riadenou reguláciou rýchlosti priečkového dopravníka

 

 

 

 

Senážny voz na prepravu krmovín TX

 

• Kapacita až 56 m³ podľa DIN 11741

• Oceľové dno naklonené dopredu , to znamená väčší ložný priestor a komfortnejšia jazda

• Koncepcia samonosnej rámovej vane znamená menšiu vlastnú hmotnosť a väčší ložný priestor

• S dávkovacími valcami aj bez nich

• Ložný priestor sa smerom nahor rozširuje: Šikmo roztvorené predná a zadná stena zaručuje jednoduché plnenie bez strát

• Hydraulické lomené oje: Ideálne pre presekávanie

 Ohromný plniaci uhol pri zníženie prednej časti vozidla

• Extrémne výkonný pohon priečkového dopravníka valčekovou reťazou:

- u TX GL až 34 m / min

- u TX GD až 17 m / min

• Dvojitý priečkový dopravník s oceľovými článkovými reťazami  14 x 50 mm

• Kónická nadstavba - ľahká vykládka

• Nápravový agregáty s hydraulickým vyrovnávaním