Sejačky - Amazone

Úvod Úvod SejačkySejačky - Amazone

Mechanický nadstavbový sejací stroj AD

Nadstavbový  stroj na siatie AD sa dá kombinovať s rotačnými bránami alebo rotačnými kypričmi značky Amazone alebo s náradím na spracovanie pôdy od iných výrobcov. Ponúkame stroje AD Special s pracovným záberom 2,5 a 3,0 m, alebo AD Super s väčšími zásobníkmi osiva a pracovným záberom od  3,0 m do 4,0 m. S objemom zásobníka od 360 L až  do 1380 L.

 

 

 

 

 

Mechanický nesený sejací stroj D9

Nesený stroj D9 s trojbodovým závesom môže pracovať ako sám, tak aj v kombinácií so všetkými strojmi pre aktívnu prípravu pôdy. Stroj D9 sa vyznačuje stabilnou konštrukciou rámu a veľkým zásobníkom na osivo. S novým dávkovacím systémom VarioControl dosiahnete veľmi presný výsev od 2  do 400 kg/ha.

 

 

 

 

 

Pneumatický nadstavbový sejací stroj AD-P

Sejacie stroje AD-P disponujú hore umiestneným rozdeľovačom osiva, čo umožňuje neustálu kontrolu prietoku osiva a pritom je voľný prístup k výsevnej skrini. Nadbytočné osivo sa v prípade spínania koľajových riadkov odvádza späť do zásobníka na osivo. Kompaktná konštrukcia blízko traktora znižuje potrebnú zdvihovú silu.

AD - P Special je k dispozícií od 3 m , 3,5 m do 4 m pracovného záberu a objem zásobníka od 750 L do 1500 L.

AD - P Super sa vyrába od 3,0 m  do 4,0 m pracovného záberu, a objem zásobníka od 1500 L do 2000 L.

 

 

 

 

 

Sejacia kombinácia s čelným zásobníkom AVANT

Kombinácia na sejbu s čelným zásobníkom Avant je ideálnym strojom pre podnikateľov v službách a pre veľké poľnohospodárske podniky, ktoré robia racionálny výsev do dobre pripravenej pôdy a bezorebný výsev na veľkých plochách. Hmotnostné rozloženie výsevnej skrine vpredu a rotačného kypriča so sejacimi bodkami vzadu zaisťuje optimálne rozloženie záťaže na nápravy. Pracovný záber má od 4,0 m do 6,0 m.

 

 

 

 

 

Sejací stroj pre veľké výmery  CIRRUS

Tiež v prípade ťahanej techniky pre veľké výmery preukazuje výsledná metóda svoje výhody. Po dokončení prípravy na siatie pomocou diskov typu Catros nasleduje spätné  utuženie v pruhoch. Pri type Cirrus Special prebieha presné ukladanie osiva bodkami RoTeC+ aj pri najvyšších rýchlostiach.

 

 

 

 

 

Sejací stroj pre veľké výmery  CITAN

Citan je samostatný stroj na siatie do plôch s dobrou prípravou pôdy. Vyrába sa s pracovnými zábermi od 6,0 m do  15,0 m, objem zásobníka od 3000 L do 8000 L , spotreba PHM menej ako 3 L/ha a vďaka čomu patrí k najefektívnejším sejacím strojom. Typ Citan 12001-C  a  15001-C ponúka aj rozdelenie zásobníka pre kombináciu s hnojivom.

 

 

 

 

 

Sejací stroj s dlátovými sejacimi botkami CAYENA

Stroj na sejbu s dlátovými sejacimi bodkami Cayena je určený k rýchlemu výsevu s predchádzajúcim obrobením pôdy alebo bez neho. Ukazuje svoje prednosti najmä v tvrdej a kamenitej pôde a v suchých oblastiach, kde bežné bodky zlyhávajú. Či už pri hrubom, strednom alebo jemnom siati, minimalizačnom siatí, alebo Sejba do obrobenej pôdy alebo  do strniska - vďaka 6 m pracovnej šírky ponúka typ Cayena mimoriadny výkon. Objem zásobníka na osivo má 3600 L a zásobník na hnojivo a osivo 4000 L.

 

 

 

 

 

Sejací stroj pre veľké výmery PRIMERA DMC

Tento  stroj na siatie pre veľké výmery Primera DMC bol zvlášť skonštruovaný na priamy a bezorebný výsev v suchých podmienkach. Osivo je vysievané pod zbytky plodín, tak je zaistený optimálny kontakt osiva s pôdou a tým vynikajúce klíčenie. Vyrába sa s pracovnými zábermi od 3,0 m do 12,0 m, objemom zásobníka od 4200 L do 6000 L.

 

 

 

 

 

Sejací stroj s dlátovými sejacimi botkami CONDOR

Sejací stroj pre priamu sejbu do strniska. CONDOR pracuje s jednotlivo vedenými dlátovými botkami. Stroj je skonštruovaný pre minimalizačnú sejbu v extrémnych  podmienkach s pracovným záberom od 12,0 m do 15,0 m, objemom zásobníka 8000 L (2/3 osivo + 1/3 hnojivo).