Stroje a technika

Projektové poradenstvo

Bezplatné vypracovanie žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu!

Využite možnosť konzultácie a vypracovania žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu zadarmo! Pre poľnohospodárske subjekty poskytujeme možnosť v rámci podopatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  bezplatnú konzultáciu a vypracovanie žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa projektových výziev alebo máte záujem o vypracovanie podnikateľského plánu, kontaktujte nás s dôverou.

Konzultácie k projektovým podporám

Mgr. Miriama Mikleová

Projektová manažérka